Święto Nauk Ścisłych w Akademii Górniczo-Hutniczej - Dni prof. Antoniego Hoborskiego to coroczne wydarzenie interdyscyplinarne, mające na celu popularyzację nauk ścisłych poprzez szereg inicjatyw naukowych, kulturalnych i sportowych.

Szczegółowe informacje:

Relacja z Dni Hoborskiego w Biuletynie AGH