Dzień Fizyki Medycznej "Fizyk medyczny jako pracownik służby zdrowia"

 • 12 listopada, godz. 16:00-18:45, transmisja online

Konferencja "Fizyka dla medyka" to coroczne spotkanie młodych pasjonatów nauki - studentów oraz doktorantów fizyki medycznej, medycyny, inżynierii biomedycznej, informatyki oraz innych, pokrewnych kierunków technicznych i medycznych. W trakcie konferencji zostaną wygłoszone wykłady przez wybitnych specjalistów fizyki medycznej oraz zaprezentowane dokonania studentów. Zaplanowano liczne sesje referatowe i posterowe, a więcej informacji znajduje się na dedykowanej stronie: http://fizykadlamedyka.agh.edu.pl/

Prelegenci:

 • prof. Paweł Moskal,
 • prof. Ewa Stępień,
 • prof. Tomasz Szumlak,
 • dr Tomasz Piotrowski,
 • dr Renata Kopeć.

Program:

 • 15:50 – 16:00 Otwarcie konferencji
 • 16:00 – 16:20 Prof. Paweł Moskal: Jednoczasowe obrazowanie PET całego ciała - nowe horyzonty badawcze w Polsce
 • 16:20 – 16:40 Prof. Ewa Stępień: Biomarkery obrazowania PET w ostrej niewydolności krążeniowej i oddechowej - COVID-19
 • 16:40 – 17:00 Dr hab. Tomasz Szumlak: Fantom do przestrzennego pomiaru dawki promieniowania - technologie detekcji cząstek w zastosowaniach medycznych
 • 17:00 – 17:20 Dr Tomasz Piotrowski: Temat będzie udostępniony wkrótce
 • 17:20 – 17:40 Dr hab. Renata Kopeć: Rola fizyka medycznego w radioterapii protonowej
 • 17:40 – 18:00 Burza mózgów

Studencka Konferencja Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego

14 listopada, transmisja online

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję, na której młodzi i obiecujący adepci nauk ścisłych opowiedzą słuchaczom o swoich badaniach, codziennej pracy przy projektach badawczych i konstrukcyjnych oraz zaprezentują swoją wizję rozwoju tejże problematyki.

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji, na której można uzyskać więcej informacji:
http://skns.hoborskiego.agh.edu.pl/

Ogólnopolskie Seminarium Kształcenia Matematycznego

19 XI Czwartek 12.00 - 14.00 (online)

"Sto lat matematyki w Krakowie i AGH"

VII naukowa konferencja z okazji "Dni Hoborskiego"

20 XI Piątek 15:30-17:30 (online)

Wykłady wygłoszą:

 • laureat Nagrody Hoborskiego
 • laureat Nagrody "Artystyczna Gwiazda Hoborskiego"
 • laureat Medalu Bartla

Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową"

18 XI Środa, godz. 18.00–21.00 (online)

Konferencja jest doskonałą okazją do poznania bardzo ciekawych osobowości świata nauki, pracowników wydziałów organizujących Dni Hoborskiego. Poza oficjalnymi życiorysami, można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o ich pasjach, innych zainteresowaniach, rozterkach życiowych i ocenach tego, co osiągnęli.

Zaproszeni goście:

 • dr hab. inż. Jerzy Jedliński , prof.AGH, Dziekan WIMiC
 • dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH Prodziekan WMS
 • prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, Dziekan WFiIS
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, członek Rady Uczelni AGH (WFiIS)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski (WEAIiIB)

Link do spotkania(Teams): https://tinyurl.com/y4xa8j69

Podczas poprzednich edycji konferencji wystąpili:

 • prof. Janina Milewska Duda
 • prof. Bogusław Baś
 • prof. Jerzy Janik
 • prof. Kazimierz Jeleń
 • prof. Aleksander Karcz
 • prof. Stanisław Komornicki
 • prof. Marek Lankosz
 • prof. Andrzej Małecki
 • prof. Józef Myjak
 • prof. Jerzy Niewodniczański
 • prof. Zdzisław Skupień
 • prof. Adam Paweł Wojda
 • prof. dr hab. Leszek Czepirski
 • prof. dr hab. inż. Marek Danielewski
 • prof. dr hab. Wiesława Sikora
 • prof. dr hab. Bolesław Kacewicz
 • prof. dr. hab. inż. Janina Molenda, WEiP
 • prof. dr. hab. Mariusz Woźniak, WMS

Konferencja dydaktyczna „Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie w obliczu nauki zdalnej. Sto lat matematyki i fizyki w AGH."

19 XI Czwartek 14.00–18.00 (online)

AGH zaprasza nauczycieli akcji Rok Zerowy do udziału w Konferencji dydaktycznej „Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie w obliczu nauki zdalnej. Sto lat matematyki i fizyki w AGH", która odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2020 r. o godzinie 14.00 w trybie online.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między uczelnią wyższą a szkołami średnimi w zakresie pracy zdalnej ze studentami i uczniami.
Konferencja organizowana jest w ramach Święta Nauk Ścisłych w Akademii Górniczo-Hutniczej - Dni prof. Antoniego Hoborskiego 2020 - corocznego wydarzenia interdyscyplinarnego, mającego na celu popularyzację nauk ścisłych poprzez szereg inicjatyw naukowych, kulturalnych i sportowych.

Organizatorami konferencji są Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki Stosowanej oraz Centrum Rekrutacji AGH.

Termin rejestracji upływa 18 listopada 2020 r. – decyduje kolejność zgłoszeń: http://zapisyfizyka.agh.edu.pl/wydarzenie/nauczanie-przedmiotow-scislych-poprzez-doswiadczenie/
Link do spotkania zostanie przesłany e-mailem osobom zarejestrowanym.


Uczestników konferencji zapraszamy również do udziału (online) w VII Naukowej Konferencji z okazji „Dni Hoborskiego” (piątek 20.11, 15.30).
Referaty wygłoszą laureaci; Nagrody Hoborskiego, Artystycznej Gwiazdy Hoborskiego i Medalu Bartla (nazwiska osób nagrodzonych zostaną ogłoszone podczas uroczystego Senatu AGH w piątek 20.11, godz.13.00 – transmisja na stronie AGH.
Wszystkich uczestników ww. konferencji zapraszamy do obejrzenia koncertu z cyklu Melodie Nauki – „Lata 20 … na szczęście” (w piątek 20.11, godz. 18.00).

Program konferencji do pobrania