Komitet Organizacyjny Święta Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Przewodniczący:
dr Jerzy Stochel – WMS

Zastępcy Przewodniczącego:
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Ryszard Sroka – dziekan WEAIiIB
prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński – dziekan WIEiT
prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko – prodziekan WIEiT
dr hab. inż. Jerzy Jedliński – dziekan WIMiC
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – WIMiC
dr hab. Monika Motak – dziekan WEiP
prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – WEiP
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran – dziekan WFiIS
prof. dr hab. Janusz Wolny – WFiIS
prof. dr hab. Piotr Oprocha – dziekan WMS
dr hab. Vsevolod Vladimirov – WMS
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – dyrektor ACMiN
mł. inspektor mgr Lidia Puchacz – nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
mgr Ewa Słobodzian – zastępca kwestora AGH
mgr Wioletta Więcław – dyr. adm. WEiP (ds. finansowych)
mgr inż. Łukasz Jura – pełn. Rektora AGH ds. Kultury
stud. inż. Michał Kud – WFiIS

Członkowie
dr Jerzy Krawczyk – dyrektor Biblioteki Głównej AGH
dr inż. Grzegorz Król, dyrektor Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH
dr inż. Stefan Moskwa – WEAIiIB
prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki – kierownik Katedry Informatyki WIEiT
prof. dr hab. inż. Marta Radecka – Zastepca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
dr inż. Leszek Kurcz – WEiP
mgr inż. Barbara Jezierska – kierownik Działu ds. Informacji i Promocji AGH
Tomasz Pełech-Pilichowski – kierownik Centrum Rekrutacji AGH
mgr inż. Zbigniew Marszałek – dyr. adm. WEAIiIB
mgr inż. Lidia Krawentek -  dyr. adm. WIEiT
mgr inż. Marek Ostrowski – dyr. adm. WIMiC
dr inż. Marek Ciechanowski – dyr. adm. WFiIS
mgr inż. Maciej Skiba – dyr. adm. WMS
mgr Monika Kowalska – zastępca kier. Działu Nauczania
dr hab. Bogusław Bożek – WMS
dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
dr Witold Majdak – WMS
dr inż. Andrzej Mikuła – WIMiC
dr inż. Paweł Janowski - WFiIS
mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
mgr inż. Andrzej Janus – WMS – kier. prac. komp.
mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Centrum Rekrutacji
mgr Olgierd Ślizień – WMS
Iwona Pawłowska – WEiP
Marek Deszcz - WMS
stud. Karolina Brażnikow - WMS
stud. Aleksandra Kukiełka
stud. Olga Figat
stud. Anna Konieczny
stud. Kamila Kwaśniewska
stud. Karolina Owarzany
stud. Piotr Pigoń
stud. Laura Ruśkiewicz
stud. Renata Radzewicz
stud. Aleksandra Krzemień
stud. Sebastian Owarzany
stud. Krzysztof Piaskowy
stud. Patrycja Malinowska
stud. Kacper Kaperek
stud. Rafał Pochopień
stud. Justyna Mędrala
stud. Katarzyna Kalicka - WFiIS
stud. Radosław Grabiec - WFiIS
stud. Filip Chatys - WFiIS
stud. Antoni Ciepłucha - WFiIS
stud. Bartłomiej Jasiak - WFiIS
stud. Dawid Justyna - WFiIS
stud. Marta Ciesielska - WFiIS
stud. Dawid Cioch - WFiIS
stud. Joanna Blaszka - WFiIS
stud. Zuzanna Wachulak - WFiIS
stud. Radosław Grabiec - WFiIS
stud. Kamil Dutkiewicz - WFiIS
stud. Bartłomiej Jasiak - WFiIS
stud. Agata Krzych - WFiIS
stud. Mariola Kukuła - WFiIS