Organizatorzy instytucjonalni Święta Nauk Ścisłych - Dni prof. Antoniego Hoborskiego