Międzynarodowy Konkurs Studencki im. Mikołaja Kopernika

15 XI 2017 godz.8:30-20:00 Centrum Dydaktyki AGH, Pawilon U-2

Wydarzenie to zorganizowano z okazji XX-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. Wezmą w nim liczne drużyny matematyczne z kraju i zagranicy. Konkurs składa się z dwóch części: indywidualnej oraz drużynowej (w której biorą udział zgłoszone wcześniej czteroosobowe drużyny). W trakcie zawodów indywidualnych uczestnicy mają do rozwiązania pięć zadań z następujących dziedzin: analiza matematyczna (z topologią i teorią mnogości), równania funkcyjne (w tym równania różniczkowe), algebra i kombinatoryka, geometria i algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa. Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach: studenci studiów licencjackich (kategoria 1.), studiów magisterskich (kategoria 2.) i studiów doktoranckich (kategoria 3.). W trakcie zawodów drużynowych zgłoszone wcześniej czteroosobowe drużyny rozwiązują dziesięć zadań w czasie dwóch godzin. Językiem oficjalnym konkursu jest język angielski.

Głównym organizatorem i koordynatorem konkursu jest dr Marcin Zygmunt (z WMS AGH). Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie http://www.ncisc.agh.edu.pl/.

Studencki Turniej Naukowy "Awantura o Naukę"

16 XI 2017 godz.10:00-20:00 Budynek D-10, sala B

"Awantura o naukę" jest międzywydziałowym turniejem wiedzy ogólnej. Udział w niej biorą czteroosobowe drużyny. Turniej składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to kwalifikacje w postaci krótkiego testu pisemnego, który pozwala przejść do drugiego etapu, inspirowanego teleturniejem "Awantura o kasę", gdzie można zmierzyć się z najlepszymi drużynami z poszczególnych wydziałów, zwycięzcami zeszłorocznej edycji oraz z dziekanami.

10:00-12:00
Część pierwsza - eliminacje

16:30-20:00
Część druga - finał

Regulamin    Zapisy