V Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej

07 XI 2017 godz.15:00-19:10

Począwszy od 7 listopada 2013 roku na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej. Data ta nie jest przypadkowa – to dzień urodzin najwybitniejszej polskiej uczonej, Marii Skłodowskiej-Curie. W tym roku studenci Fizyki Medycznej zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Fizyków Medycznych KERMA po raz pierwszy postanowili zaprosić do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie.

Obchody, tym razem, skierowane przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, rozpoczną się 7 listopada 2017 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w auli A na WFiIS AGH (ul. Reymonta 19, budynek D-10).

Uczniowie oraz zaproszeni goście będą mieli okazję wysłuchać wykładów przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego oraz Centrum Cyklotronowego Bronowice. Uczestnicy będą mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z ochroną radiologiczną kobiet pacjentek i pracowników oraz radioterapią protonową, która jest jedną z najbardziej zaawansowanych technik wykorzystujących promieniowanie jonizujące w leczeniu pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe. Organizatorzy stwarzają również młodym ludziom niepowtarzalną szansę zwiedzenia laboratoriów, w których pracownicy WFiIS prowadzą badania naukowe z zakresu biometrii, biochemii i zaawansowanych technik obrazowania, a nasi studenci uczestniczą w specjalistycznych zajęciach dydaktycznych.

Obchody Piątego Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej organizowane są przy wsparciu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. W ramach uroczystości ogłoszono konkursy plastyczne związane z tematyką przewodnią tegorocznego Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej oraz postacią noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Dla laureatów konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji na temat obchodów Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej na WFiIS AGH dostępnych jest pod linkami:

http://kerma.fis.agh.edu.pl/ - strona Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Medycznych KERMA

http://kerma.fis.agh.edu.pl/dfm/ - informacja o Piątym Międzynarodowym Dniu Fizyki Medycznej

http://kerma.fis.agh.edu.pl/informacje-o-konkursie/ - informacja o konkursach dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, organizowanych w ramach obchodów Piątego Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej na WFiIS AGH,

Wykład laureatów Nagrody im. Prof. Antoniego Hoborskiego "Diamentowej Kuli" oraz Medalu im. Prof. Kazimierza Bartla oraz konferencja naukowa prezentująca wybrane osiągnięcia naukowe wydziałów

Wykład laureatów Nagrody im. Prof. Antoniego Hoborskiego "Diamentowej Kuli" oraz Medalu im. Prof. Kazimierza Bartla oraz konferencja naukowa prezentująca wybrane osiągnięcia naukowe wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej oraz Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii

16 XI 2017 godz.15:00-18:00

15:00-15:30
"Pierwsze - ważne i intrygujące"
Wykład laureata Nagrody "Diamentowej Kuli" im. Prof. Antoniego Hoborskiego prof. dr. hab. Adama Pawła Wojdy

15:30-16:00
"Sztywne grupy, ekspandery i zastosowania"
Wykład laureata Medalu im. prof. Kazimierza Bartla dr. hab. Piotra Nowaka

16:15-16:45
"Fale i grawitacja w krysztale Cauchy'ego - opis kwaternionowy"
Prof. dr hab. inż. Marek Danielewski – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

16:45-17:15
"Kwazikryształy - rewolucja w krystalografii"
Prof. dr hab. inż. Janusz Wolny - Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

16 XI 2017 godz.18:00-21:00

Konferencja studenckich kół naukowych wydziałów IMiC, EiP, FiIS, MS pt. "Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową"

17 XI 2017 godz.8:00-12:00

Konferencja ta jest doskonałą okazją do poznania bardzo ciekawych osobowości świata nauki, pracowników wydziałów organizujących Dni Hoborskiego. W tym roku będą to:

Prof. nadzw. dr hab. inż. Bogusław Baś (WIMiC)

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Lankosz (WFiIS)

Prof. zw. dr hab. inż. Aleksander Karcz (WEiP)

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Skupień (WMS)

Poza oficjalnymi życiorysami wymienionych profesorów będzie się można będzie dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o ich pasjach, innych zainteresowaniach, rozterkach życiowych i ocenach tego, co osiągnęli.

Posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks"

17 XI 2017 godz.11:00-12:00

Uroczyste posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Kształcenia Matematycznego poświęcone nauczaniu przedmiotów ścisłych

17 XI 2017 godz.12:00-15:00

 

Antoni Hoborski i jego dzieło o nauczaniu matematyki

Dydaktyki nauk przyrodniczych wobec reform nauczania szkolnego i akademickiego

Konferencja dydaktyczna pt. "Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie"

17 XI 2017 godz.15:00-18:00

14.15-15.00

Rejestracja uczestników konferencji – budynek D-10, sala A

15.00-15.05
Powitanie gości
Dr Jerzy Stochel – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Święta Nauk Ścisłych Dni prof. Antoniego Hoborskiego, Przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH"

15:05-15:15
"Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z fizyki – 10 lat doświadczeń"
Prof. dr hab. Janusz Wolny – Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z fizyki

15:15-15:25
"Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z chemii – 10 lat doświadczeń"
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z chemii

15:25-15:35
"Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki – 10 lat doświadczeń"
Dr hab. Rafał Kalinowski – Wydział Matematyki Stosowanej, Członek Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z przedmiotu matematyka

15:35-15:50
"Środki chemiczne i ich skuteczność w procesie ujawniania śladów dermatoskopijnych, stosowane w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie"
Nadkomisarz Władysław Wojtyczka – ekspert z zakresu daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

15:50-16:20
Przerwa kawowa

16:20-17:20
"Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenia - pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych"
Dr inż. Paweł Janowski – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Mgr Michał Kud – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

17:20-17:45
Dyskusja i wolne wnioski

17:45-18:00
Przerwa

Konferencja dydaktyczna pt. "Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie"

17 XI 2017 godz.15:00-17:00

Spotkanie Studenckich Kół Naukowych

17 XI 2017 godz.15:00-17:00

15.00

Otwarcie spotkania przez dr. Leszka Kurcza (Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych) i Prof. Annę Siwik (Prorektor ds. Studenckich AGH)

15.10
Prezentacja działalności i planów poszczególnych kół naukowych

16.20
Dyskusja o wspólnych inicjatywach i projektach

17.00
Zakończenie