Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

1.   Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS


Zastępcy Przewodniczącego:


2.   Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – dziekan WIMiC

3.   Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – dziekan WEiP

4.   Prof. dr hab. Janusz Wolny – dziekan WFiIS

5.   Dr hab. Vsevolod Vladimirov – dziekan WMS

6.   Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – dyrektor ACMiN

7.   Mł. inspektor mgr Lidia Puchacz – nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie

8.   Mgr Ewa Słobodzian – zastępca Kwestora AGH

9.   Mgr Wioletta Więcław – dyr. adm. WEiP (ds. finansowych)

10.Mgr inż. Łukasz Jura – pełn. Rektora AGH ds. Kultury

11. Stud. Aleksandra Wełna – WMS


Członkowie

12.  Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – prodziekan WIMiC

13.  Dr Marta Wójcik – prodziekan WEiP

14.  Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran – prodziekan WFiIS

15.  Dr hab. Piotr Oprocha – prodziekan WMS

16.  Mgr Barbara Jezierska – kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji

17.  Mgr Monika Kowalska – zastępca kier. Działu Nauczania

18.  Dr Bogusław Bożek – pełn. dziekana WMS

19.  Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ

20.  Dr Witold Majdak – WMS

21.  Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS

22.  Mgr inż. Maciej Skiba – dyr. adm. WMS

23.  Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Dział Nauczania

24.  Mgr inż. Hubert Bubrowski – Dział Nauczania

25.  Mgr inż. Andrzej Janus – WMS – kier. prac. komp.

26.  Inż. Michał Kud – WFiIS

27.  Stud. Kinga Jeleń – WFiIS

28.  Stud. Barbara Konieczna – WEiP

29.  Stud. Magdalena Paw – WEiP

30.  Stud. Karolina Nowosad – WFiIS

31.  Stud. Mateusz Biel – WIMiC, przew. WRS

32.  Stud. Janusz Tracz – WMS, przew. WRSS

33.  Stud. Karolina Szopa - WMS