Program Święta Nauk Ścisłych - Dni prof. Antoniego Hoborskiego oraz obchodów 20-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej

7. XI.  wtorek

 

            1500 – 1800

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Fizyki Medycznej  (D-10)

 

15. XI.  środa

 

             800 – 2000

Międzynarodowy Konkurs Studencki im. Mikołaja Kopernika  (U-2)

 

16. XI.  Czwartek

 

             900 – 1000

Wręczenie nagród laureatom Międzynarodowego Konkursu Studenckiego
im. Mikołaja Kopernika 
(s. 103, A3/A4)

            1000 – 1200

Studencki Turniej Naukowy „Awantura o Naukę” – część pierwsza

            1200 – 1500

Uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Święta Nauk Ścisłych - Dni prof. Antoniego Hoborskiego i 20-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej:

·         „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”

·         Otwarcie posiedzenia Senatu przez Rektora prof. Tadeusza Słomkę

·         Wystąpienie Przewodniczącego komitetu organizacyjnego „Święta Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego”
dr. Jerzego Stochela

·         Wystąpienie Dziekana Wydziału Matematyki Stosowanej
prof. Vsevoloda Vladimirova z okazji jubileuszu 20-lecia wydziału

·         Wręczenie Nagrody im. prof. Antoniego Hoborskiego

·         Wręczenie Nagrody im. prof. Kazimierza Bartla

·         Gratulacje i wystąpienia okolicznościowe

·         Zakończenie posiedzenia Senatu

Uroczystość upamiętniająca ofiary Sonderaktion Krakau

(Aula A-0)

          

            1500 – 1800

 

Wykład laureatów Nagrody im. prof. Antoniego Hoborskiego „Diamentowej Kuli”, Medalu im. prof. Kazimierza Bartla  oraz konferencja naukowa prezentująca wybrane osiągnięcia naukowe wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej,  Matematyki Stosowanej oraz Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.

(s. 103, A3/A4)

            1630 – 2000

Studencki Turniej Naukowy „Awantura o Naukę” – część druga Finał  (D-10)

            1800 – 2100

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej  (s. 106, A-0)

                      2100

„Integracja Nauk Ścisłych” – spotkanie studentów z wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS

17. XI. Piątek

            0800 – 1200     

 

Konferencja studenckich kół naukowych wydziałów IMiC, EiP, FiIS, MS
pt. „Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową”  
(s.103 A3/A4)

           1100 – 1200  

Posiedzenie Komitetu Głównego „Olimpiady o Diamentowy Indeks”

           1200 – 1500

Uroczyste posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Kształcenia Matematycznego poświęcone nauczaniu przedmiotów ścisłych:

1.    Antoni Hoborski i jego dzieło o nauczaniu matematyki

2.    Dydaktyki nauk przyrodniczych wobec reform nauczania szkolnego
i akademickiego
  (s.103 A3/A4)

           1500 – 1800

Konferencja dydaktyczna pt. „Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie” (s. A, D-10)

           1500 – 1700

Posiedzenie Rady Społecznej Wydział Energetyki i Paliw

           1500 – 1700

Spotkanie studenckich kół naukowych IMiC, EiP, FiIS, MS  (s. B, D-10)

           1800 – 2000

Koncert „Melodie nauki – Skąd My, tam Serce Nasze”  

Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca AGH Krakus, Orkiestra Reprezentacyjna AGH, Con Fuoco, Lege Artis, Almoraima, Wiktoria Bisztyga, „Kwartet Doraźny”, Michał Mazgaj, Stefan Łabanowski, Prasłowianki.

W przerwie wernisaż wystawy malarstwa i fotografii
„W poszukiwaniu znaczeń”
 (U-2)

                   

 

18. XI. Sobota

           0800 – 1800

 

Zawody sportowe studentów i pracowników wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS

(Studium WFiS AGH)

                     1800

Spotkanie towarzyskie pracowników WMS i zaproszonych gości z okazji
20-lecia   
(B-7)

19. XI. Niedziela

 

           1800 – 1900

Koncert Chóru Lege Artis z okazji 20-lecia WMS pt. „Natężenie chóralności – Turnau a cappella”   (Aula A-0)

                     1900

Spotkanie wspomnieniowe pracowników WMS z okazji 20-lecia WMS
i 47-lecia Instytutu Matematyki AGH   
(B-7)