Uroczyste posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Kształcenia Matematycznego poświęcone nauczaniu przedmiotów ścisłych

17.XI.2016 godz.12:00-15:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Spotkanie seminaryjne poświęcone było dyskusji na temat stanu nauczania przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii) w szkole oraz kwestii wpływu tego stanu nauczania na akademickie kształcenie studentów. Rozważane było też zagadnienie wspierania szkolnej edukacji przez tzw. dydaktyki przedmiotowe oraz problemy dotyczące rozwoju naukowego osób zajmujących się dydaktyką matematyki, dydaktyką fizyki i dydaktyką chemii. Wstępem do dyskusji były wystąpienia znakomitych gości naszego spotkania seminaryjnego:
Prof. dr hab. Janusz Jurczak (Przewodniczący Komitetu Chemii PAN),
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (Przewodniczący Komisji Dydaktyki Komitetu Fizyki PAN, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UAM w Poznaniu),
Prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk (Przewodniczący Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN),
Dr hab. Stefan Turnau (były Członek Komitetu Matematyki PAN).

Konferencja naukowa prezentująca wybrane osiągnięcia Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla

17.XI.2016 godz.15:00-18:00 Łącznik A3-A4, sala 103

15.00
Laudacja Przewodniczącego Rady Fundacji Bartla Dr hab. inż. Janusza Zawiły-Niedźwieckiego, Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

15.10
Wręczenie Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla Dr. hab. Stefanowi Dziembowskiemu, prof. UW za prace nad teorią tworzenia bezpiecznych systemów kryptograficznych w środowiskach nie w pełni zaufanych

15.20
Wykład laureata nagrody Dr hab. Stefana Dziembowskiego, prof. UW

15.45
Wystąpienie: "System elektrochemiczny do symulacji metabolizmu z detekcją przy pomocy spektrometrii mas"
Dr Przemysław Mielczarek

16.10
Wystąpienie: "Zastosowanie rachunku operatorów niecałkowitego rzędu do modelowania układów złożonych"
Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

16.35
Wystąpienie: "Od przewidywalności do chaosu - komputerowo wspierane dowody w układach dynamicznych"
Dr hab. Maciej Capiński

17.00
Wystąpienie: "Nauki ścisłe w ACMiN: osiągnięcia nie tylko naukowe"
Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
Medal Bartla

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

17.XI.2016 godz.18:00 Pawilon A-0, sala konferencyjna nr 106

Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową"

18.XI.2016 godz.8:30-12:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziałów:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Energetyki i Paliw
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Matematyki Stosowanej

Konferencja ta była doskonałą okazją do poznania bardzo ciekawych osobowości świata nauki, pracowników wydziałów organizujących Dni Hoborskiego. W tym roku poznaliśmy sylwetki profesorów Jerzego Janika (chemika), Kazimierza Jelenia (fizyka), Andrzeja Małeckiego (chemika) i Józefa Myjaka (matematyka). Poza oficjalnymi życiorysami, można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o ich pasjach, innych zainteresowaniach, rozterkach życiowych i ocenach tego, co osiągnęli.

Uroczyste posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH"

18.XI.2016 godz.11:00-12:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19

Konferencja naukowa Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS z okazji 25-lecia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego

18.XI.2016 godz.12:00-15:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, Sala A

12.00
Wystąpienie Dr. Jerzego Stochela - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Dni Hoborskiego

12.10
Wystąpienie Prof. dr. hab. Janusza Wolnego - Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej z okazji 25-lecia powstania Wydziału

12.30
Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora AGH Prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki

12.40
Laudacje:
- Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Prof. dr. hab. Janusza Wolnego
- Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw Prof. dr. hab. inż. Wojciecha Suwały

13.00
Wręczenie Nagrody Hoborskiego - "Diamentowej Kuli" Prof. dr hab.inż. Jerzemu Niewodniczańskiemu

13.30
Wykład Laureata Nagrody Prof. dr. hab. inż. Jerzego Niewodniczańskiego

Konferencja dydaktyczna "Nauczanie przedmiotów ścisłych przez doświadczenie"

18.XI.2016 godz.15:00-18:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, Sala A

Celem konferencji było omówienie problemów związanych ze szkolnictwie średnim i wyższym, oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

14.15-15.00
Rejestracja uczestników konferencji – pawilon D-10, sala A

15.00-15.05
Wystąpienie Prorektora ds. Kształcenia
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

15:10-16:55
Wykład wraz z pokazami doświadczeń fizycznych i chemicznych pt. "Lepiej raz zobaczyć niż sto razy usłyszeć"
Dr inż. Paweł Janowski – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Inż. Michał Kud - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

16:55-17:10
Wystąpienie: "Balon Stratosferyczny" - Realizacja projektu naukowego przez uczniów II LO Suwałkach
Mgr Romuald Borkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Suwałkach

17:10-17:20
Wystąpienie "Magia doświadczeń chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych"
Mgr Elżbieta Ramatowska – Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowiej

od 17:20
Dyskusja i wolne wnioski