W dniu 14 listopada 2015 r. podczas konferencji "Nauki podstawowe w AGH" JM Rektor AGH Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wręczył Prof. dr. hab. Romanowi Pampuchowi Nagrodę im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego - Diamentową Kulę za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z chemii w AGH. Nagrodę, którą ustanowili dziekani czterech wydziałów organizujących Dni Hoborskiego, została przyznana po raz pierwszy. Laudację wygłosił Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Dyplom wręczony laureatowi zawierał adaptację słów wypowiedzianych przez Prof. Antoniego Marię Hoborskiego:

Miło się podnieść, że Prof. dr hab. Roman Pampuch pracuje wytrwale i pilnie. Oprócz tego pracuje społecznie, ideowo tak dla państwa, jak jeden dla drugiego. Pomny jest, że nie sobek, nie filister, ale człowiek szlachetny, rozumny, ideowo społecznie myślący, buduje Ojczyznę, której dobro jest dla nas wszystkich największym nakazem. I dalej krzewi te szlachetne zasady, jakimi sam jest przejęty! Szczęść Boże! W Krakowie w listopadzie 2015 r.

Regulamin Nagrody Imienia Prof. dr. hab. Antoniego Marii Hoborskiego

 1. Nagroda im. Prof. dr hab. Antoniego Marii Hoborskiego została ustanowiona przez Komitet Organizacyjny "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych" w AGH.
 2. Nagroda im. Prof. Hoborskiego jest przyznawana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:

  • z chemii
  • z fizyki
  • z matematyki

  dla każdej z tych dziedzin jeden raz na trzy lata, począwszy od chemii w 2015 roku. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody im. Prof. Hoborskiego.

 3. Nagroda im. Prof. Hoborskiego ma wymiar symboliczny. Potwierdzeniem przyznanej nagrody jest dyplom oraz statuetka "Diamentowa Kula".
 4. Nagrody mogą być przyznawane byłym pracownikom lub studentom Wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej z zakresu chemii, fizyki, matematyki.
 5. Kapitułę Nagrody im. Prof. Hoborskiego stanowią JM Rektor AGH, Dziekani w/w Wydziałów i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych".
 6. Koszty wykonania statuetki, dyplomów i nagrody pieniężne oraz koszty organizacyjne związane z przyznaniem nagrody ponoszą w równych częściach w/w Wydziały.
 7. Dokumentacja przyznawania nagród z dziedziny jest przechowywana na Wydziale Matematyki Stosowanej.
 8. Wszyscy laureaci Nagrody im. Prof. Hoborskiego wraz z informacją o nich są umieszczani na stronach internetowych wszystkich w/w Wydziałów.
 9. Nagrody im. Prof. Hoborskiego są wręczane na uroczystej konferencji przez Jego magnificencję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej (lub jego zastępcę) w obecności Dziekanów Wydziałów i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych".