Konferencja Studenckich Kół Naukowych

13.XI.2015 godz.9:00-12:00 Łącznik A3-A4, sala 23

Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziałów:

    Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
    Energetyki i Paliw
    Fizyki i Informatyki Stosowanej
    Matematyki Stosowanej


Konferencja Studenckich Kół Naukowych jest doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością członków kół naukowych wszystkich czterech wydziałów, poznania planów na przyszłość oraz poszerzenia swojej wiedzy. Nie zabraknie atrakcyjnych pokazów i ciekawostek ze świata nauki.

Uroczyste Posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktycznego z Matematyki

(posiedzenie przeniesione na 16.XI.2015r.)
13.XI.2015 godz.12:00-14:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Temat: Matematyka dla wszystkich – wciąż aktualna idea dydaktyczna Prof. A. Z. Krygowskiej, uczennicy Prof. A. Hoborskiego

6 listopada zmarł Pan Profesor Eugeniusz Wachnicki, który dla wielu uczestników Seminarium był kolegą, nauczycielem i przyjacielem. Pogrzeb ś.p. Pana Profesora zaplanowany jest na dzień 13 listopada, na godzinę 13.00. Aby umożliwić udział w tej smutnej uroczystości, spotkanie seminaryjne z dnia 13 listopada zostało przeniesione na 16 listopada (poniedziałek), godz. 16.00-18.00, sala 103 w łączniku A3-A4.

Uroczyste Posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH"

13.XI.2015 godz.14:00-15:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala 123

Konferencja dydaktyczna "Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach"

13.XI.2015 godz.15:00-19:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala A

Rejestracja uczestników konferencji

Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - Prorektor ds. Kształcenia AGH

Wystąpienie: "Nauczanie przedmiotów ścisłych w AGH"
Dr Jerzy Stochel - Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej, Pełnomocnik Rektora ds. Roku Zerowego, Przewodniczący Komitetu Głównego "Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH""

Wystąpienie: "Laboratoria fizyczne za przykładzie szkół Suwalszczyzny"
Mgr Romuald Borkowski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Suwałkach

Wystąpienie: "Laboratoria chemiczne w szkołach ponadgimnazjalnych"
Mgr Elżbieta Ramatowska - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie

Zwiedzanie laboratoriów:

    Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
    Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
    Wydziału Energetyki i Paliw

Kolacja - podsumowanie i dyskusja

Konferencja Studenckiego Koła Naukowego "Bozon" z okazji 50-lecia istnienia

13.XI.2015 godz.15:00-18:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala B

Pomysł założenia SKNF Bozon pojawił się po raz pierwszy w 1964r. Obecnie świętowane jest 50-lat aktywnej pracy jego członków na rzecz popularyzacji fizyki. Jest to doskonała okazja do spotkań, wspomnień, wymiany doświadczeń oraz integracji. Członkowie i sympatycy Koła serdecznie zapraszają wszystkich, którzy mają ochotę wspólnie uczcić to wydarzenie.

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

13.XI.2015 godz.18:00 Pawilon A-0, sala konferencyjna nr 106

Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową"

14.XI.2015 godz.9:00-12:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Konferencja naukowa "Nauki podstawowe w AGH"

14.XI.2015 godz.15:00-17:00 Pawilon B-8, sala 0.10A, sala 0.10B

Wręczenie Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego - "Diamentowej Kuli", za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z chemii

Laudacja na cześć laureata nagrody
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Wystąpienie: "Struktury falowe w modelach liniowych i nieliniowych"
Dr hab. Vsevolod Vladimirov, Prof. AGH

Wystąpienie: "Oscylujący zapach i superkomputery"
Dr hab. inż. Tomasz Szumiak, Prof. AGH

Wystąpienie: "Globalne ocieplenie - niewygodne prawdy"
Prof. dr hab. Andrzej Małecki