Komitet organizacyjny

Przewodniczący

 • Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy przewodniczącego

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - dziekan WIMiC
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała - dziekan WEiP
 • Prof. dr hab. Janusz Wolny - dziekan WFiIS
 • Dr hab. Vsevolod Vladimirov - dziekan WMS
 • Mgr Jacek Śliwa - kierownik SWFiS
 • Mł. insp. mgr Lidia Puchacz - nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
 • Mgr inż. Łukasz Jura - pełn. Rektora AGH ds. Kultury
 • Mgr Monika Korbiel - dyr. adm. WIMiC (ds. finansowych)
 • Stud. Mateusz Gustaw - WIMiC, przew. WRSS
 • Stud. Aleksandra Wełna - WMS, v-ce przew. WRSS
 • Stud. Anna Wujek - WFiIS, przew. Studenckiego Koła Naukowego "Bozon"

Członkowie

 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa - prodziekan WIMiC
 • Dr hab. Piotr Oprocha - prodziekan WMS
 • Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran - prodziekan WFiIS
 • Dr inż. Leszek Kurcz - prodziekan WEiP
 • Dr inż. Marta Wójcik - WEiP
 • Prof. dr hab. inż. Marta Radecka - kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej WIMiC
 • Mgr Ewa Słobodzian - zastępca Kwestora AGH
 • Mgr Barbara Jezierska - kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji AGH
 • Mgr inż. Łukasz Biały - kierownik Muzeum AGH
 • Mgr Monika Kowalska - zastępca kier. Działu Nauczania
 • Mgr inż. Maciej Skiba - dyr. adm. WMS
 • Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec - Dział Nauczania
 • Dr Zdzisław Pogoda - WMiI UJ
 • Dr Bogusław Bożek - pełn. dziekana WMS
 • Dr Witold Majdak - WMS
 • Mgr Grażyna Waluś - kier. Dziekanatu WFiIS
 • Mgr Elżbieta Bratuszewska - WMS
 • Dr Lech Adamus - WMS
 • Mgr inż. Hubert Bubrowski - Dział Nauczania
 • Mgr inż. Andrzej Janus - WMS - kier. prac. komp. WMS
 • Mgr Ewelina Zalot - WMS
 • Mgr Magdalena Kustra
 • Mgr inż. Grzegorz Zalot
 • Stud. Milena Wojaczek - WIMiC
 • Stud. Dag Łuka - WIMiC
 • Stud. Dominik Bonarek - WIMiC, z-ca przew. WRSS
 • Stud. Krzysztof Chwałek - WIMiC
 • Stud. Witold Biegańsk - WIMiC
 • Stud. Bartosz Bartoszewicz - WIMiC
 • Stud. Łukasz Lis - WEiP, przew. WRSS
 • Stud. Marcin Pająk - WEiP
 • Stud. Karolina Gwiazda - WEiP, z-ca przew. WRSS
 • Stud. Marta Pałczyńska - WFiIS
 • Stud. Mikołaj Gralczyk - WFiIS
 • Stud. Grzegorz Blachliński - WFiIS
 • Stud. Kinga Jeleń - WFiIS
 • Stud. Wioleta Sacha - WMS
 • Stud. Janusz Tracz - WMS, przew. WRSS
 • Stud. Maciej Osetek - WMS
 • Stud. Łukasz Rosiek - WMS
 • Stud. Magdalena Słonina - WMS
 • Stud. Michał Kud - WFiIS
 • Stud. Michał Zgajewski - WFiIS
 • Stud. Michał Warchuliński - WFiIS
 • Stud. Grzegorz Blachiński - WFiIS
 • Stud. Jarosław Michalik - WFiIS
 • Stud. Krzysztof Stachańczyk - WFiIS
 • Stud. Damian Łączak - WFiIS
 • Stud. Aleksandra Zeidel - WIMiC
 • Stud. Barbara Kasprzyk - WMS
 • Stud. Hanna Otremba - WMS
 • Stud. Jakub Kwaśny - WMS
 • Stud. Dawid Staśko - WIMiC
 • Stud. Wojciech Klich - WIMiC
 • Stud. Justyna Minkiewicz - WIMiC