Harmonogram

Sobota, 7.XI.2015 9:00-16:00 SWFiS, hala A
Zawody sportowe studentów i pracowników Wydziałów:

    Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
    Energetyki i Paliw
    Fizyki i Informatyki Stosowanej
    Matematyki Stosowanej

Czwartek, 12.XI.2015 21:00 Klub Studencki Karlik
Spotkanie towarzyskie studentów "Integracja Nauk Ścisłych"

Piątek, 13.XI.2015 9:00-12:00 Łącznik A3-A4, sala 103
Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziałów:

    Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
    Energetyki i Paliw,
    Fizyki i Informatyki Stosowanej,
    Matematyki Stosowanej

12:00-14:00 Łącznik A3-A4, sala 103
Uroczyste posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktycznego z Matematyki (posiedzenie przeniesione na 16.XI.2015r.)

Temat: Matematyka dla wszystkich – wciąż aktualna idea dydaktyczna Prof. A. Z. Krygowskiej, uczennicy Prof. A. Hoborskiego

6 listopada zmarł Pan Profesor Eugeniusz Wachnicki, który dla wielu uczestników Seminarium był kolegą, nauczycielem i przyjacielem. Pogrzeb ś.p. Pana Profesora zaplanowany jest na dzień 13 listopada, na godzinę 13.00. Aby umożliwić udział w tej smutnej uroczystości, spotkanie seminaryjne z dnia 13 listopada zostało przeniesione na 16 listopada (poniedziałek), godz. 16.00-18.00, sala 103 w łączniku A3-A4.

14:00-15:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala 123
Uroczyste posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH"

15:00-19:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala A
Konferencja dydaktyczna
Temat: Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach - laboratoria

15:00-18:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala B
Konferencja Studenckiego Koła Naukowego "Bozon" z okazji 50-lecia istnienia

18:00 Pawilon A-0, sala konferencyjna nr 106
Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

Sobota, 14.XI.2015 9:00-12:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Temat: Kariera uczonego - atrakcyjną ścieżką życiową

15:00-17:00 Pawilon B-8, sala 0.10A, sala 0.10B

Konferencja naukowa
Temat: Nauki Podstawowe w AGH
Wręczenie Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego – "Diamentowej Kuli", za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z chemii.

18:00 Centrum Dydaktyki AGH, Pawilon U-2
Koncert z okazji Dni Antoniego Hoborskiego
Temat: Melodie nauki - nadzieje i marzenia
W przerwie koncertu została otwarta wystawa malarstwa Pań: Ewy Słobodzian i Marii Potępy

Niedziela, 15.XI.2015 18:00-19:00 Pawilon A-0, Aula AGH
Jubileuszowy koncert
Temat: Natężenie chóralności – Turnau a cappella
Koncert z okazji 10–lecia istnienia Chóru Lege Artis i 5-lecia współpracy z WMS