Dni Hoborskiego 2014

"Dni Hoborskiego - Święto Nauk Ścisłych w AGH" po raz pierwszy obchodzono w dniach od 6 do 8 listopada 2014 r. Pierwsza edycja tego wydarzenia miała na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z nauczaniem przedmiotów podstawowych, a także przypomnienie postaci prof. Antoniego Marii Emiliana Hoborskiego wybitnego polskiego matematyka, pierwszego rektora Akademii Górniczej oraz dziekana Wydziału Górniczego. Głównym punktem była konferencja "Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach technicznych", której celem było przybliżenie problemów związanych z nauczaniem przedmiotów ścisłych tzn. chemii, fizyki i matematyki w obecnym systemie szkolnictwa średniego i wyższego oraz wymiana doświadczeń. Święto Nauk Ścisłych uświetnił koncert chóru "Lege Artis", Orkiestry Reprezentacyjnej AGH oraz zespołu pieśni słowiańskiej "Prasłowianki".