30-lecie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (2021)

45-lecie Wydziału Energetyki i Paliw (2019)

Informacja o jubileuszu zamieszona w Biuletynie AGH

70-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (2018)

Informacja o jubileuszu zamieszona w Biuletynie AGH

20-lecie Wydziału Matematyki Stosowanej (2017)

Wspomnienia