Harmonogram

Program Święta Nauk Ścisłych - Dni prof. Antoniego Hoborskiego oraz obchodów 20-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej

7.XI.2017 wtorek

15:00-19:10
Spotkanie z okazji Światowego Dnia Fizyki Medycznej
15:20-15:50 - Wykład

Dr inż. Kamil Kisielewicz, Kobieta fizyk medyczny - z perspektywy mężczyzny

15:50-16:10 - Prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Medycznych KERMA – pokaz z zakresu promieniotwórczości
16:10-16:40 - Wykład

Dr hab. inż. Maciej Budzanowski, prof. IFJ PAN, Dawki otrzymywane przez kobiety zatrudniane w narażeniu na promieniowanie jonizujące w Polsce

16:40-17:00 - Przerwa kawowa
17:00-17:30 - Wykład

Dr inż. Renata Kopeć, Od radu do radioterapii protonowej – rola kobiet w fizyce medycznej oraz aspekty bezpieczeństwa podczas radioterapii

17:30-17:40 - Uroczyste rozdanie nagród
17:40-19:10 - Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

15.XI.2017 środa

8:30-20:00
Międzynarodowy Konkurs Studencki im. Mikołaja Kopernika

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie http://www.ncisc.agh.edu.pl/.

16.XI.2017 czwartek


8:00-9:00
Wręczenie nagród laureatom Międzynarodowego Konkursu Studenckiego im. Mikołaja Kopernika

9:00-10:00
Msza za prof. Antoniego Hoborskiego i pracowników wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS - Kolegiata św. Anny
10:00-12:00
Studencki Turniej Naukowy "Awantura o Naukę" - część pierwsza

12:00-14:00
Uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Święta Nauk Ścisłych - Dni prof. Antoniego Hoborskiego i 20 - lecia Wydziału Matematyki Stosowanej

„Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca AGH "Krakus"

Otwarcie posiedzenia Senatu przez Rektora prof. Tadeusza Słomkę

Wystąpienie Przewodniczącego komitetu organizacyjnego "Święta Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego" dr. Jerzego Stochela

Wystąpienie Dziekana Wydziału Matematyki Stosowanej prof. Vsevoloda Vladimirova z okazji jubileuszu 20-lecia wydziału

Wręczenie Nagrody im. prof. Antoniego Hoborskiego

Wręczenie Nagrody im. prof. Kazimierza Bartla

Gratulacje i wystąpienia okolicznościowe

Zakończenie posiedzenia Senatu

Uroczystość upamiętniająca ofiary Sonderaktion Krakau


15:00-18:00
Wykład laureatów Nagrody im. Prof. Antoniego Hoborskiego "Diamentowej Kuli" oraz Medalu im. Prof. Kazimierza Bartla oraz konferencja naukowa prezentująca wybrane osiągnięcia naukowe wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej oraz Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii
15:00-15:30 - "Pierwsze - ważne i intrygujące"

Wykład laureata Nagrody "Diamentowej Kuli" im. Prof. Antoniego Hoborskiego prof. dr. hab. Adama Pawła Wojdy

15:30-16:00 - "Sztywne grupy, ekspandery i zastosowania"

Wykład laureata Medalu im. prof. Kazimierza Bartla dr. hab. Piotra Nowaka

16:15-16:45 - "Fale i grawitacja w krysztale Cauchy'ego - opis kwaternionowy"

Prof. dr hab. inż. Marek Danielewski - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

16:45-17:15 - "Kwazikryształy - rewolucja w krystalografii"

Prof. dr hab. inż. Janusz Wolny - Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej


16:30-20:00
Studencki Turniej Naukowy "Awantura o Naukę" - część druga - finał

18:00-21:00
Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

21:00
"Integracja Nauk Ścisłych" – spotkanie studentów z wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS

17.XI.2017 piątek

8:00-12:00
Konferencja studenckich kół naukowych wydziałów IMiC, EiP, FiIS, MS pt. "Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową"

11:00-12:00
Posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks"

12:00-15:00
Uroczyste posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Kształcenia Matematycznego poświęcone nauczaniu przedmiotów ścisłych

Antoni Hoborski i jego dzieło o nauczaniu matematyki

Dydaktyki nauk przyrodniczych wobec reform nauczania szkolnego i akademickiego


15:00-18:00
Konferencja dydaktyczna pt. "Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie"
15:00-15:05 - Powitanie gości

Dr Jerzy Stochel – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Święta Nauk Ścisłych Dni prof. Antoniego Hoborskiego, Przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH"

15:05-15:15 - "Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z fizyki – 10 lat doświadczeń"

Prof. dr hab. Janusz Wolny – Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z fizyki

15:15-15:25 - "Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z chemii – 10 lat doświadczeń"

Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z chemii

15:25-15:35 - "Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" z matematyki – 10 lat doświadczeń"

Dr hab. Rafał Kalinowski – Wydział Matematyki Stosowanej, Członek Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" z przedmiotu matematyka

15:35-15:50 - "Środki chemiczne i ich skuteczność w procesie ujawniania śladów dermatoskopijnych, stosowane w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie"

Nadkomisarz Władysław Wojtyczka – ekspert z zakresu daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

15:50-16:20 - Przerwa kawowa

16:20-17:20 - "Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenia - pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych"

Dr inż. Paweł Janowski, Mgr Michał Kud – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

od 17:20 - Dyskusja i wolne wnioski


15:00-17:00
Posiedzenie Rady Społecznej Wydział Energetyki i Paliw

15:00-17:00
Spotkanie Studenckich Kół Naukowych

18:00-20:00
Koncert "Melodie nauki – Skąd My, Tam Serce Nasze"

Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca AGH Krakus, Orkiestra Reprezentacyjna AGH, Con Fuoco AGH, Lege Artis, Almoraima, Wiktoria Bisztyga, "Kwartet Doraźny", Michał Mazgaj, Stefan Łabanowski, Jaga Wrońska, Prasłowianki.

W przerwie koncertu odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa i fotografii "W poszukiwaniu znaczeń".

Fotografia: Krzysztof Lewiński
Malarstwo: Stefan Berdak, Anna Lewińska, Ewa Słobodzian

18.XI.2017 sobota

8:00-18:00
Zawody sportowe studentów i pracowników wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS

18:00
Spotkanie towarzyskie pracowników WMS i zaproszonych gości z okazji 20-lecia WMS

19.XI.2017 niedziela

18:00-19:00
Koncert Chóru Lege Artis z okazji 20-lecia WMS pt. "Natężenie chóralności – Turnau a cappella"

19:00-21:00
Spotkanie wspomnieniowe pracowników WMS z okazji 20-lecia WMS i 47-lecia Instyutu Matematyki AGH

19:00
Wieczór planszówek