Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny Święta Nauk Ścisłych - Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Przewodniczący

 • Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy Przewodniczącego

 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – dziekan WIMiC
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – dziekan WEiP
 • Prof. dr hab. Janusz Wolny – dziekan WFiIS
 • Dr hab. Vsevolod Vladimirov – dziekan WMS
 • Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – dyrektor ACMiN
 • Mł. inspektor mgr Lidia Puchacz – nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
 • Mgr Ewa Słobodzian – zastępca Kwestora AGH
 • Mgr Wioletta Więcław – dyr. adm. WEiP (ds. finansowych)
 • Mgr inż. Łukasz Jura – pełn. Rektora AGH ds. Kultury
 • Mgr Aleksandra Wełna – WMS

Członkowie

 • Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – prodziekan WIMiC
 • Dr Marta Wójcik – prodziekan WEiP
 • Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran – prodziekan WFiIS
 • Dr hab. Piotr Oprocha – prodziekan WMS
 • Mgr Barbara Jezierska – kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji
 • Mgr Monika Kowalska – zastępca kier. Działu Nauczania
 • Dr hab. Bogusław Bożek – pełn. dziekana WMS
 • Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
 • Dr Lech Adamus – WMS
 • Dr Grzegorz Guzik – WMS
 • Dr Witold Majdak – WMS
 • Dr Marzenna Pytel-Kudela – WMS
 • Dr inż. Paweł Janowski - Pracownia Demonstracji Fizycznych, WFiIS
 • Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
 • Mgr inż. Maciej Skiba – dyr. adm. WMS
 • Mgr inż. Andrzej Janus – kier. prac. komp. WMS
 • Mgr Olgierd Ślizień – WMS
 • Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Dział Nauczania
 • Mgr inż. Hubert Bubrowski – Dział Nauczania
 • Inż. Michał Kud - Pracownia Demonstracji Fizycznych, WFiIS
 • Stud. Mateusz Biel - przew. WRSS WIMiC
 • Stud. Paulina Gadomska - WRSS WIMiC
 • Stud. Monika Jawańska - KN Bozon, WiMiC
 • Stud. Sabina Koczwara - WRSS WIMiC
 • Stud. Jakub Szewczyk - SKN Ceramit, WIMiC
 • Stud. Marta Kamienowska - przew. SKN TD Fuels, WEiP
 • Stud. Marcin Krukowski - przew. WRSS WEiP
 • Stud. Luiza Miałkos - WRSS WEiP
 • Stud. Paulina Summa - przew. KN Indygo, WEiP
 • Stud. Grzegorz Blachliński - WRSS WFiIS
 • Stud. Olga Fułowska - SKNFM Kerma, WFiIS
 • Stud. Mateusz Gala - WRSS WFiIS
 • Stud. Ewa Glimos - KN Bozon, WFiIS
 • Stud. Marzena Kozak - KN Bozon, WFiIS
 • Stud. Aleksandra Ludwik - KN Bozon, WFiIS
 • Stud. Mikita Maslouski - KN Bozon, WFiIS
 • Stud. Karolina Nowosad - przew. WRSS WFiIS
 • Stud. Dawid Pietruch - KN Bozon, WFiIS
 • Stud. Piotr Pigoń - KN Bozon, WFiIS
 • Stud. Rafał Pochopień - KN Bozon, WFiIS
 • Stud. Marzena Rugieł - WFiIS
 • Stud. Michał Suchorowski - KN Bozon, WFiIS
 • Stud. Maciej Bogusz - SKM, WMS
 • Stud. Wiktor Burtan - SKM, WMS
 • Stud. Karolina Brażnikow - SKM, WMS
 • Stud. Maciej Cisiński - SKM, WMS
 • Stud. Joanna Chechelska - SKM, WMS
 • Stud. Tomasz Czyż - SKM, WMS
 • Stud. Celina Dyksińska - SKM, WMS
 • Stud. Joanna Filiczkowska - SKM, WMS
 • Stud. Klaudia Knapik - KNMF, WMS
 • Stud. Aleksandra Kiszka - KNMF, WMS
 • Stud. Magdalena Kowalczyk - SKM, WMS
 • Stud. Filip Krauze - SKM, WMS
 • Stud. Grzegorz Pajdzik - SKM, WMS
 • Stud. Magdalena Słonina - WRSS WMS
 • Stud. Karolina Szopa - KNMD Żmirłacz, WMS
 • Stud. Oliwia Szycowska - KNMF, WMS
 • Stud. Joanna Śliwa - SKM, WMS
 • Stud. Janusz Tracz - przew. WRSS WMS
 • Stud. Kamil Wiktor - WRSS WMS
 • Stud. Michał Piwowar - Wydział Chemii UJ