Nagroda Hoborskiego

Dotychczasowi Laureaci Nagrody Hoborskiego


listopad 2015 r. - nagroda z chemii: Prof. dr hab. Roman Pampuch

Relacja z wręczenia nagrody [pdf]

listopad 2016 r. - nagroda z fizyki: Prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański

Relacja z wręczenia nagrody [pdf]

16 listopada 2017 r. nastąpi wręczenie Nagrody Hoborskiego z matematyki.

Regulamin Nagrody Imienia
Prof. dr. hab. Antoniego Marii Hoborskiego


 1. Nagroda im. Prof. dr hab. Antoniego Marii Hoborskiego została ustanowiona przez Komitet Organizacyjny "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych" w AGH.
 2. Nagroda im. Prof. Hoborskiego jest przyznawana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:
  • z chemii
  • z fizyki
  • z matematyki
  dla każdej z tych dziedzin jeden raz na trzy lata, począwszy od chemii w 2015 roku. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody im. Prof. Hoborskiego.
 3. Nagroda im. Prof. Hoborskiego ma wymiar symboliczny. Potwierdzeniem przyznanej nagrody jest dyplom oraz statuetka "Diamentowa Kula".
 4. Nagrody mogą być przyznawane byłym pracownikom lub studentom Wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej z zakresu chemii, fizyki, matematyki.
 5. Kapitułę Nagrody im. Prof. Hoborskiego stanowią JM Rektor AGH, Dziekani w/w Wydziałów i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych".
 6. Koszty wykonania statuetki, dyplomów i nagrody pieniężne oraz koszty organizacyjne związane z przyznaniem nagrody ponoszą w równych częściach w/w Wydziały.
 7. Dokumentacja przyznawania nagród z dziedziny jest przechowywana na Wydziale Matematyki Stosowanej.
 8. Wszyscy laureaci Nagrody im. Prof. Hoborskiego wraz z informacją o nich są umieszczani na stronach internetowych wszystkich w/w Wydziałów.
 9. Nagrody im. Prof. Hoborskiego są wręczane na uroczystej konferencji przez Jego magnificencję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej (lub jego zastępcę) w obecności Dziekanów Wydziałów i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych".