Komitet Organizacyjny Święta Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego

 • Przewodniczący: Dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH – WMS, przew. Rektorskiej Komisji Finansowej
 • Zastępcy Przewodniczącego:
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Łuzny – Prorektor ds. Kształcenia
 • Dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH – Dziekan WEAIiIB
 • Prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński – Dziekan WIEiT
 • Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH  – Dziekan WIMiC
 • Dr hab. inż. Monika Motak, prof. AGH – Dziekan WEiP
 • Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran – Dziekan WFiIS
 • Prof. dr hab. Piotr Oprocha – Dziekan WMS
 • Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – Dyrektor ACMiN
 • Młodszy inspektor mgr Lidia Dziedzińska – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy   Wojewódzkiej Policji w Krakowie
 • Mgr Ewa Słobodzian – Zastępca Kwestora AGH
 • Mgr Wioletta Więcław – Dyr. Adm. WEiP (Zastępca Przewodniczącego ds. Finansowych)
 • Dr inż. Paweł Janowski – Pełnomocnik Rektora AGH ds. Pionu Studenckich Akademickich Kół Naukowych, WFiIS
 • Mgr inż. Łukasz Jura – Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kultury / Prezes Zarządu Fundacji ACADEMICA
 • Student inż. Michał Kud – WFiIS
 • Studentka Karolina Brażnikow  - WMS
 • Członkowie
 •  Dr Jerzy Krawczyk – Dyrektor Biblioteki Głównej AGH
 •  Mgr Joanna Sajdłowska – Zastępca Kwestora AGH
 •  Dr inż. Mikołaj Skowron – Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych WEAIiIB
 •  Dr hab. Inż. Piotr Pacyna, prof. AGH – Prodziekan ds. Ogólnych WIEiT
 •  Prof. dr hab. Inż. Elżbieta Pamuła – Prodziekan ds. Nauki WIMiC
 •  Dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH – Prodziekan ds. Ogólnych WEiP
 •  Prof. dr hab. Tomasz Ślęzak – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy WFiIS
 •  Dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH – Prodziekan ds. Współpracy WMS
 •  Prof. dr hab. Janusz Wolny – Przew. Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH, WFiIS
 •  Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki – Dyrektor Instytutu Informatyki WIEiT 
 •  Prof. dr hab. inż.  Aleksander Byrski – Z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki WIEiT
 •  Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś - Przewodniczącym Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii  PAN, WIMiC
 •  Dr hab. Bogusław Bożek, prof. AGH – WMS
 •  Dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ – WMiI UJ
 •  Dr inż. Szczepan Moskwa – WEAIiIB
 •  Dr inż. Andrzej Mikuła – WIMiC
 •  Dr Witold Majdak – WMS
 •  Mgr inż. Barbara Jezierska – Dyrektor Centrum Komunikacji i Marketingu AGH
 •  Dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski – Dyrektor Centrum Rekrutacji AGH
 •  Mgr inż. Lidia Krawentek – Dyrektor Centrum Obsługi Nauki AGH
 •  Mgr Monika Kowalska – Kierownik Działu Jakości Kształcenia AGH
 •  Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Kierownik Zespołu ds. Olimpiad AGH
 •  Mgr inż. Hubert Bubrowski – Kierownik Zespołu ds. Promocji Kształcenia
 •  Mgr inż. Zbigniew Marszałek – Dyr. Adm. WEAIiIB
 •  Mgr inż. Iwona Bukańska -  Dyr. Adm. WIEiT
 •  Mgr inż. Marek Ostrowski– Dyr. Adm. WIMiC
 •  Mgr inż. Beata Ryczek – Dyr. Adm. WFiIS
 •  Mgr inż. Maciej Skiba – Dyr. Adm. WMS
 •  Mgr inż. Andrzej Janus – Kier. Prac. Komp. WMS    
 •  Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
 •  Mgr Olgierd Ślizień – WMS
 •  Aleksandra Wełna - analityk w Comarch, absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej
 •  Olga Szostak, aktorka, absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej
 •  Mgr Hieronim Sieński - BG
 • Iwona Pawłowska – WEiP
 • Marek Deszcz – WMS
 • Bartosz Błażejczyk - Przew. WRSS WEAIiIB
 • Diana Mirowska - Przew. WRSS WIEiT
 • Weronika Wronko – Przew. WRSS WIMiC
 • Olga Romanek - Przew. WRSS WEiP
 • Anna Nowak – Przew. WRSS WFiIS
 • Tomasz Czech – Przew. WRSS WMS
 • Piotr Bomba - student, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Katarzyna Gabzdyl - studentka, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Wanda Garbocz - studentka, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Jakub Goryl - student, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Paweł Jagoda - student, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Krystian Kaszuba - student, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Anna Kowalczyk - studentka, Wydział Fizyki i Informatyki StosowanejInformatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Maciej Krzywda - student, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Anna Kraut-Wurst - studentka, Wydział Energetyki i Paliw
 • Jakub Kryca - student, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Gustaw Kubala - student, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Emilia Lang - studentka, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Stanisław Łenyk - student, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Karolina Marek - studentka, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Jan Rajczyk - student, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Kamil Raszka - student, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Mateusz Słuszniak - student, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Jerzy Wilczek - student, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Maciej Żak - student, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej