Komitet Organizacyjny Święta Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Przewodniczący:
Dr hab. Jerzy Stochel – WMS, przew. Rektorskiej Komisji Finansowej


Zastępcy Przewodniczącego:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łuzny – Prorektor ds. Kształcenia

Dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH – Dziekan WEAIiIB

Prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński – Dziekan WIEiT

Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH  – Dziekan WIMiC

Dr hab. inż. Monika Motak, prof. AGH – Dziekan WEiP

Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran – Dziekan WFiIS

Prof. dr hab. Piotr Oprocha – Dziekan WMS

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – Dyrektor ACMiN

Młodszy inspektor mgr Lidia Dziedzińska – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy   Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Mgr Ewa Słobodzian – Zastępca Kwestora AGH

Mgr Wioletta Więcław – Dyr. Adm. WEiP (Zastępca Przewodniczącego ds. Finansowych)

Dr inż. Paweł Janowski – Pełnomocnik Rektora AGH ds. Pionu Studenckich Akademickich Kół Naukowych, WFiIS

Mgr inż. Łukasz Jura – Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kultury / Prezes Zarządu Fundacji ACADEMICA

Student inż. Michał Kud – WFiIS
Studentka Karolina Brasznikow 
- WMS

 


Członkowie

 Dr Jerzy Krawczyk – Dyrektor Biblioteki Głównej AGH

 Mgr Joanna Sajdłowska – Zastępca Kwestora AGH

 Dr inż. Mikołaj Skowron – Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych WEAIiIB

 Dr hab. Inż. Piotr Pacyna, prof. AGH – Prodziekan ds. Ogólnych WIEiT

 Prof. dr hab. Inż. Elżbieta Pamuła – Prodziekan ds. Nauki WIMiC

 Dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH – Prodziekan ds. Ogólnych WEiP

 Prof. dr hab. Tomasz Ślęzak – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy WFiIS

 Dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH – Prodziekan ds. Współpracy WMS

 Prof. dr hab. Janusz Wolny – Przew. Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH, WFiIS

 Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki – Dyrektor Instytutu Informatyki WIEiT 

 Prof. dr hab. inż.  Aleksander Byrski – Z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki WIEiT

 Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś - Przewodniczącym Zespołu Elektroanalizy Komitetu Chemii  PAN, WIMiC

 Dr hab. Bogusław Bożek, prof. AGH – WMS

 Dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ – WMiI UJ

 Dr inż. Szczepan Moskwa – WEAIiIB

 Dr inż. Andrzej Mikuła – WIMiC

 Dr Witold Majdak – WMS

 Mgr inż. Barbara Jezierska – Dyrektor Centrum Komunikacji i Marketingu AGH

 Dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski – Dyrektor Centrum Rekrutacji AGH

 Mgr inż. Lidia Krawentek – Dyrektor Centrum Obsługi Nauki AGH

 Mgr Monika Kowalska – Kierownik Działu Jakości Kształcenia AGH

 Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Kierownik Zespołu ds. Olimpiad AGH
 Mgr inż. Hubert Bubrowski – Kierownik Zespołu ds. Promocji Kształcenia

 Mgr inż. Zbigniew Marszałek – Dyr. Adm. WEAIiIB

 Mgr inż. Iwona Bukańska -  Dyr. Adm. WIEiT

 Mgr inż. Marek Ostrowski– Dyr. Adm. WIMiC

 Mgr inż. Beata Ryczek – Dyr. Adm. WFiIS

 Mgr inż. Maciej Skiba – Dyr. Adm. WMS

 Mgr inż. Andrzej Janus – Kier. Prac. Komp. WMS    

 Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS

 Mgr Olgierd Ślizień – WMS

 Iwona Pawłowska – WEiP

 Marek Deszcz – WMS

 Bartosz Błażejczyk - Przew. WRSS WEAIiIB

 Diana Mirowska - Przew. WRSS WIEiT

 Weronika Wronko – Przew. WRSS WIMiC

 Olga Romanek - Przew. WRSS WEiP

 Anna Nowak – Przew. WRSS WFiIS Tomasz Czech – Przew. WRSS WMS