Komitet Organizacyjny Święta Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Przewodniczący:
Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy Przewodniczącego:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – prorektor ds. Współpracy
Dr hab. inż. Ryszard Sroka – dziekan WEAIiIB
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko – dziekan WIEiT
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – dziekan WIMiC
Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – dziekan WEiP
Prof. dr hab. Janusz Wolny – dziekan WFiIS
Dr hab. Vsevolod Vladimirov – dziekan WMS
Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – dyrektor ACMiN
Mł. inspektor mgr Lidia Puchacz – nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
Mgr Ewa Słobodzian – zastępca kwestora AGH
Mgr Wioletta Więcław – dyr. adm. WEiP (ds. finansowych)
Mgr inż. Łukasz Jura – pełn. Rektora AGH ds. Kultury
Stud. inż. Michał Kud – WFiIS

Członkowie
Dr Jerzy Krawczyk – dyrektor Biblioteki Głównej AGH
Dr inż. Stefan Moskwa – prodziekan WEAIiIB
Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki – kierownik Katedry Informatyki WIEiT
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – prodziekan WIMiC
Dr hab. Monika Motak – prodziekan WEiP
Dr inż. Leszek Kurcz – prodziekan WEiP
Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran – prodziekan WFiIS
Prof. dr hab. Piotr Oprocha – prodziekan WMS
Mgr inż. Barbara Jezierska – kierownik Działu ds. Informacji i Promocji AGH
Tomasz Pełech-Pilichowski – kierownik Centrum Rekrutacji AGH
Mgr inż. Zbigniew Marszałek – dyr. adm. WEAIiIB
Mgr inż. Lidia Krawentek -  dyr. adm. WIEiT
Mgr inż. Marek Ostrowski – dyr. adm. WIMiC
Dr inż. Marek Ciechanowski – dyr. adm. WFiIS
Mgr inż. Maciej Skiba – dyr. adm. WMS
Mgr Monika Kowalska – zastępca kier. Działu Nauczania
Dr hab. Bogusław Bożek – WMS
Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
Dr Witold Majdak – WMS
Dr inż. Andrzej Mikuła – WIMiC
Dr inż. Paweł Janowski - WFiIS
Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
Mgr inż. Andrzej Janus – WMS – kier. prac. komp.
Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Centrum Rekrutacji
Mgr Olgierd Ślizień – WMS
Iwona Pawłowska – WEiP
Marek Deszcz - WMS