Dotychczasowi Laureaci im. prof. Antoniego Hoborskiego

Regulamin Nagrody Imienia Prof. dr. hab. Antoniego Marii Hoborskiego

 

 1. Nagroda im. Prof. dr hab. Antoniego Marii Hoborskiego została ustanowiona przez Komitet Organizacyjny "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych" w AGH.
 2. Nagroda im. Prof. Hoborskiego jest przyznawana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:
  • z chemii
  • z fizyki
  • z matematyki
 3. Dla każdej z tych dziedzin jeden raz na trzy lata, począwszy od chemii w 2015 roku. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody im. Prof. Hoborskiego.
 4. Nagroda z matematyki jest przyznawana za osiągnięcia w zakresie matematyki, automatyki i informatyki; nagroda z fizyki za osiągnięcia w zakresie fizyki, elektroniki, elektrotechniki, inżynierii biomedycznej i telekomunikacji; nagroda z chemii za osiągnięcia w zakresie chemii, inżynierii i technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej.
 5. Nagroda im. Prof. Hoborskiego ma wymiar symboliczny. Potwierdzeniem przyznanej nagrody jest dyplom oraz statuetka "Diamentowa Kula".
 6. Nagrody mogą być przyznawane byłym pracownikom lub studentom Wydziałów: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Matematyki Stosowanej oraz Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii z zakresu chemii, fizyki, matematyki.
 7. Kapitułę Nagrody im. Prof. Hoborskiego stanowią JM Rektor AGH, Dziekani ww. jednostek AGH i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „Święta Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego"(przew. Kapituły).
 8. Koszty wykonania statuetki, dyplomów i nagrody pieniężne oraz koszty organizacyjne związane z przyznaniem nagrody ponoszą w równych częściach ww. jednostki.
 9. Dokumentacja przyznawania nagród z dziedziny jest przechowywana na Wydziale Matematyki Stosowanej.
 10. Wszyscy laureaci Nagrody im. Prof. Hoborskiego wraz z informacją o nich są umieszczani na stronach internetowych wszystkich ww. jednostek.
 11. Nagrody im. Prof. Hoborskiego są wręczane na uroczystym posiedzeniu Senatu AGH z okazji Święta Nauk Ścisłych przez Jego Magnificencję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej (lub jego zastępcę) w obecności Dziekanów Wydziałów i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych".