Dotychczasowi Laureaci im. prof. Antoniego Hoborskiego

 • 2015 r. - nagroda z chemii: prof. dr hab. Roman Pampuch (informacja z BIP AGH)
 • 2016 r. - nagroda z fizyki: prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański (laudacja)
 • 2017 r. - nagroda z matematyki: prof. dr hab. Adam Paweł Wojda (informacja z BIP AGH)
 • 2018 r. - nagroda z chemii: prof. dr hab. Andrzej Lewenstam (informacja z Biuletynu AGH)
 • 2019 r. - nagroda zostanie ogłoszona i wręczona podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji Święta Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego, które odbędzie się 14 listopada br.

Regulamin Nagrody Imienia Prof. dr. hab. Antoniego Marii Hoborskiego

 1. Nagroda im. Prof. dr hab. Antoniego Marii Hoborskiego została ustanowiona przez Komitet Organizacyjny "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych" w AGH.
 2. Nagroda im. Prof. Hoborskiego jest przyznawana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej:
  • - z chemii
  • - z fizyki
  • - z matematyki
 3. Dla każdej z tych dziedzin jeden raz na trzy lata, począwszy od chemii w 2015 roku. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody im. Prof. Hoborskiego.
 4. Nagroda im. Prof. Hoborskiego ma wymiar symboliczny. Potwierdzeniem przyznanej nagrody jest dyplom oraz statuetka "Diamentowa Kula".
 5. Nagrody mogą być przyznawane byłym pracownikom lub studentom Wydziałów: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej oraz Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii z zakresu chemii, fizyki, matematyki.
 6. Kapitułę Nagrody im. Prof. Hoborskiego stanowią JM Rektor AGH, Dziekani ww. jednostek AGH i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych"(przew. Kapituły).
 7. Koszty wykonania statuetki, dyplomów i nagrody pieniężne oraz koszty organizacyjne związane z przyznaniem nagrody ponoszą w równych częściach ww. jednostki.
 8. Dokumentacja przyznawania nagród z dziedziny jest przechowywana na Wydziale Matematyki Stosowanej.
 9. Wszyscy laureaci Nagrody im. Prof. Hoborskiego wraz z informacją o nich są umieszczani na stronach internetowych wszystkich ww. jednostek.
 10. Nagrody im. Prof. Hoborskiego są wręczane na uroczystym posiedzeniu Senatu AGH z okazji Święta Nauk Ścisłych przez Jego magnificencję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej (lub jego zastępcę) w obecności Dziekanów Wydziałów i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych".