Dane adresowe

Wydział Matematyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Dane kontaktowe

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Jerzy Stochel, prof. AGH
tel: (+48) 605 44 89 80
e-mail: stochel@agh.edu.pl