Komitet Organizacyjny Święta Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Przewodniczący:
Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy Przewodniczącego:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – prorektor ds. Kształcenia
Dr hab. inż. Ryszard Sroka – dziekan WEAIiIB
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko – dziekan WIEiT
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – dziekan WIMiC
Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – dziekan WEiP
Prof. dr hab. Janusz Wolny – dziekan WFiIS
Dr hab. Vsevolod Vladimirov – dziekan WMS
Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – dyrektor ACMiN
Mł. inspektor mgr Lidia Puchacz – nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
Mgr Ewa Słobodzian – zastępca kwestora AGH
Mgr Wioletta Więcław – dyr. adm. WEiP (ds. finansowych)
Mgr inż. Łukasz Jura – pełn. Rektora AGH ds. Kultury
Stud. inż. Michał Kud – WFiIS

Członkowie
Dr inż. Szczepan Moskwa - prodziekan WEAIiIB
Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki – kierownik Katedry Informatyki WIEiT
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – prodziekan WIMiC
Dr inż. Leszek Kurcz – prodziekan WEiP
Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran – prodziekan WFiIS
Prof. dr hab. Piotr Oprocha – prodziekan WMS
Dr Jerzy Krawczyk – dyrektor Biblioteki Głównej AGH
Mgr inż. Barbara Jezierska – kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji AGH
Dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski – kierownik Centrum Rekrutacji AGH
Mgr inż. Zbigniew Marszałek – dyr. adm. WEAIiIB
Mgr inż. Lidia Krawentek -  dyr. adm. WIEiT
Mgr inż. Marek Ostrowski – dyr. adm. WIMiC
Dr inż. Marek Ciechanowski – dyr. adm. WFiIS
Mgr inż. Maciej Skiba – dyr. adm. WMS
Mgr Monika Kowalska – zastępca kier. Działu Nauczania
Dr hab. Bogusław Bożek – WMS
Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
Dr Witold Majdak – WMS
Dr inż. Andrzej Mikuła – WIMiC
Dr inż. Paweł Janowski - WFiIS
Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Centrum Rekrutacji
Mgr inż. Andrzej Janus – kier. prac. komp. WMS
Mgr Olgierd Ślizień – WMS
Iwona Pawłowska – WEiP
Marek Deszcz - WMS
Stud. Adam Szewiola – przew. WRS WEAIiIB
Stud. Nikita Jakimowicz – przew. WRS WIEiT
Stud. Krzysztof Grabowski – przew. WRS WIMiC
Stud. Marcin Krukowski – przew. WRS WEiP
Stud. Mateusz Iskrzycki – przew. WRS WFiIS
Stud. Kamil Wiktor – przew. WRS WMS
Stud. Kamil Kudzia, WFiIS
Stud. Michał Suchorowski, WFiIS
Stud. Dawid Pietruch, WFiIS
Stud. Rafał Pochopień, WFiIS
Stud. Sebastian Owarzany, WFiIS
Stud. Karolina Owarzany, WFiIS
Stud. Mirosław Wiącek, WFiIS
Stud. Ewa Glimos, WFiIS
Stud. Marta Szulc, WFiIS
Stud. Alicja Kawala, WFiIS
Stud. Karolina Brażnikow, WMS
Stud. Maciej Cisiński, WMS
Stud. Sebastian Barszczak, WMS
Stud. Jakub Szewczyk, WiMiC
Stud. Michał Rudzki, WIET