Obchody Dnia Fizyki Medycznej

7 XI Środa, budynek D10, sala A


15.00  Uroczyste otwarcie - dr hab. inż. Joanna Chwiej
15.10 – 15.30 Wykład: dr inż. Katarzyna Matusiak, Fizyk medyczny - zawód z przyszłością
15.30 – 15.45 Prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Medycznych KERMA
15.45 – 16.05 Wykład:  dr inż. Aleksandra Jung,  Diagnostyka i terapia – od Aborygenów po czasy współczesne
16.05 – 16.20 Przerwa kawowa
16.20 – 16.40 Wykład:  mgr inż. Sylwia Pysklak, Badania obrazowe w radioterapii
16.40 - 17.00 Wykład: dr Tomasz Wróbel, Nowe spojrzenie na tkanki poprzez obrazowanie chemiczne w podczerwieni
17.00 – 17.20 Prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Medycznych KERMA
17.20 – 17.40 Wykład: mgr inż. Monika Tulik, Fuzja obrazów diagnostycznych - różne światy, jeden cel
17.40 Uroczyste rozdanie nagród

Konferencja Studenckich Kół Naukowych im. prof. Antoniego Hoborskiego

14 XI Środa 9.00 - 14.00, budynek U-2

Celem konferencji jest prezentacja projektów badawczych i
konstrukcyjnych kół naukowych AGH i wymiana doświadczeń studentów. 
Zapraszamy do:
- rejestracji https://goo.gl/forms/jIO34jnkivcrb57n1,
- odwiedzenia strony konferencji, gdzie dostępny jest regulamin
https://ksknhoborskiego.wordpress.com/

Ogólnopolskie Seminarium Kształcenia Matematycznego

15 XI Czwartek 12.00 - 15.00, budynek A-3-A-4, s. 103

Spotkanie Seminarium Kształcenia Matematycznego poświęcone będzie szerokiemu zagadnieniu roli i wpływu dydaktyki matematyki na teorię i praktykę nauczania matematyki na różnych etapach kształcenia. Szczególną uwagę poświęcimy problematyce przedmiotu badań i metod dydaktyki matematyki i jej miejsca w nowym układzie dziedzin i dyscyplin naukowych określonych przez Ustawę 2.0. Drugim ważnym kierunkiem rozważań będzie kwestia matematycznego kształcenia na poziomie akademickim, w szczególności kształcenia inżynierów na uczelniach politechnicznych. Między innymi wysłuchamy referatu Pana dra Jacka Stańdo (Politechnika Łódzka) pt. "Model pomiaru efektów kształcenia z matematyki dla inżynierów w nowym systemie zreformowanym poprzez Ustawę 2.0".

V Naukowa Konferencja z okazji Dni Hoborskiego

15 XI Czwartek 15.00 - 18.00

Konferencja naukowa prezentująca wybrane osiągnięcia naukowe wydziałów Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej oraz Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wykłady gości AGH zaproszonych z okazji Święta Nauk Ścisłych - Dni prof. Antoniego Hoborskiego. Prelekcje wygłoszą:

- Prof. dr hab. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
  "Mikroprzepływy - makroprzygoda",
- Dr Andrzej Glenz, prezes PREVAC sp z o.o.
  "Wielozadaniowe platformy badawcze firmy PREVAC jako inspiracja do   
  innowacji",
- Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam (WIMiC, AGH oraz Åbo Akademi University,
  Finlandia)
  "Barwy i oblicza nauki".

Konferencja studenckich kół naukowych wydziałów IEiT, IMiC, EiP, FiIS i MS pt. „Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową”

16 XI Piątek 8.00 - 12.00

Konferencja jest doskonałą okazją do poznania bardzo ciekawych osobowości świata nauki, pracowników wydziałów organizujących Dni Hoborskiego. Poza oficjalnymi życiorysami, można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o ich pasjach, innych zainteresowaniach, rozterkach życiowych i ocenach tego, co osiągnęli.

Zaproszeni goście:
prof. dr hab. Leszek Czepirski, WEiP
prof. dr hab. inż. Marek Danielewski, WiMiC
prof. dr hab. Wiesława Sikora, WFiIS
prof. dr hab. Bolesław Kacewicz, WMS

Podczas poprzednich edycji konferencji wystąpili:

 • prof. Janina Milewska Duda
 • prof. Bogusław Baś
 • prof. Jerzy Janik
 • prof. Kazimierz Jeleń
 • prof. Aleksander Karcz
 • prof. Stanisław Komornicki
 • prof. Marek Lankosz
 • prof. Andrzej Małecki
 • prof. Józef Myjak
 • prof. Jerzy Niewodniczański
 • prof. Zdzisław Skupień
 • prof. Adam Paweł Wojda

Konferencja dydaktyczna pt. „Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie - doświadczenie z kieszeni”

16 XI Piątek 15.00 – 18.00

14.15 – 15.00 Rejestracja uczestników konferencji – budynek D-10 sala A
15.00 – 15.05 Powitanie gości – prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia, budynek D-10 sala A
15.05 - 15.25 Informacja o wybranych inicjatywach AGH – Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, „Rok Zerowy”, Konkurs „Zobaczyć matematykę, fizykę i chemię”, „Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych”
prof. dr hab. Janusz Wolny  - Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH ” z fizyki
15.25 – 15.45 Matematyka przez z(Z)abawę – dr Tomasz Zabawa – Wydział Matematyki Stosowanej
15.45 – 16.25 Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie – fizyczne doświadczenia z kieszeni – dr inż. Paweł Janowski  i inż. Michał Kud - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
16.25 – 16.45 Przerwa kawowa
16.45 – 17.15 Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie – chemiczne doświadczenia z kieszeni – mgr Paulina Summa – Wydział Energetyki i Paliw
17.15 – 17.40 Dyskusja i wolne wnioski