Komitet organizacyjny "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych" w AGH

Przewodniczący:
Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy Przewodniczącego:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko – dziekan WIEiT
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – dziekan WIMiC
Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – dziekan WEiP
Prof. dr hab. Janusz Wolny – dziekan WFiIS
Dr hab. Vsevolod Vladimirov – dziekan WMS
Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – dyrektor ACMiN
Mł. inspektor mgr Lidia Puchacz – nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
Mgr Ewa Słobodzian – zastępca Kwestora AGH
Mgr Wioletta Więcław – dyr. adm. WEiP (ds. finansowych)
Mgr inż. Łukasz Jura – pełn. Rektora AGH ds. Kultury
Stud. Inż. Michał Kud – WFiIS

Członkowie
Dr Jerzy Krawczyk - dyrektor Biblioteki Głównej
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – prodziekan WIMiC
Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki – kierownik Katedry Informatyki WIEiT
Dr Marta Wójcik – prodziekan WEiP
Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran – prodziekan WFiIS
Prof. dr hab. Piotr Oprocha – prodziekan WMS
Dr inż. Leszek Kurcz - prodziekan WEiP, pełn. Rektora AGH ds. Kół Naukowych
Mgr inż. Barbara Jezierska – kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji
Dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski - kierownik Centrum Rekrutacji AGH
Mgr Monika Kowalska – zastępca kier. Działu Nauczania
Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
Dr hab. Bogusław Bożek – WMS
Dr Witold Majdak – WMS
Dr inż. Andrzej Mikuła – WIMiC
Dr inż. Paweł Janowski – WFiIS
Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
Mgr inż. Maciej Skiba – dyr. adm. WMS
Mgr inż. Andrzej Janus – WMS – kier. prac. komp.
Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Centrum Rekrutacji
Mgr Olgierd Ślizień - WMS
Iwona Pawłowska - WEiP
Marek Deszcz - WMS
Stud. Krzysztof Grabowski – przew. WRSS WIMiC
Stud. Kamil Wiktor – przew. WRSS WMS
Stud. Dawid Pietruch – WFiIS
Stud. Kamil Kudzia – WFiIS
Stud. Michał Suchorowski – WFiIS
Stud. Rafał Pochopień – WIMiR
Stud. Paweł Jagoda – WFiIS
Stud. Piotr Sekuła – WFiIS
Stud. Marzena Kozak – WFiIS
Stud. Piotr Pigoń – WFiIS
Stud. Karolina Brażnikow – WMS
Stud. Aleksandra Wełna – WMS
Stud. Marcin Żak – WMS
Stud. Agnieszka Rogozińska – WMS
Stud. Ola Pasek – WIMiC
Stud. Patrycja Szatan – WIMiC
Stud. Zuzanna Rydz – WIMiC
Stud. Jakub Szewczyk – WIMiC
Stud. Benita Malinowska – WIMiC
Stud. Ewa Kołodziejczyk – WIMiC
Stud. Iza Pszczoła – WIMiC
Stud. Martyna Szatkowska – WIMiC
Stud. Luiza Miałkos – WIEiP
Stud. Paulina Summa – WIEiP
Stud. Wiktoria Grzanka – WIEiP