Komitet organizacyjny

Przewodniczący

    Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy przewodniczącego


    Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – dziekan WIMiC
    Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – dziekan WEiP
    Prof. dr hab. Janusz Wolny – dziekan WFiIS
    Dr hab. Vsevolod Vladimirov – dziekan WMS
    Mł. insp. mgr Lidia Puchacz – nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
    Mgr Ewa Słobodzian – zastępca Kwestora AGH
    Mgr Wioletta Więcław – dyr. adm. WEiP (ds. finansowych)
    Mgr inż. Łukasz Jura – pełn. Rektora AGH ds. Kultury
    Stud. Aleksandra Wełna – WMS

Członkowie

    Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – prodziekan WIMiC
    Dr Marta Wójcik – prodziekan WEiP
    Prof. dr hab. Bartłomiej Szafran – prodziekan WFiIS
    Dr hab. Piotr Oprocha – prodziekan WMS
    Mgr Barbara Jezierska – kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji
    Mgr Monika Kowalska – zastępca kier. Działu Nauczania
    Mgr Ewa Słobodzian - Zastępca Kwestora AGH
    Mgr Barbara Jezierska - Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji AGH
    Dr Bogusław Bożek – pełn. dziekana WMS
    Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
    Dr Witold Majdak – WMS
    Dr Paweł Janowski – WFiIS
    Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
    Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Dział Nauczania
    Mgr inż. Hubert Bubrowski – Dział Nauczania
    Mgr inż. Andrzej Janus – WMS – kier. prac. komp.
    Mgr inż. Maciej Skiba – dyr. adm. WMS
    Stud. Kinga Jeleń – WFiIS
    Stud. Barbara Konieczna – WEiP
    Stud. Kamil Krzemień – WEiP
    Stud. Grzegorz Blachliński – WFiIS
    Stud. Mateusz Biel – WIMiC, przew. WRSS
    Stud. Jakub Popardowski – WIMiC
    Stud. Janusz Tracz – WMS, przew. WRSS
    Stud. Andrzej Madej – WMS
    Stud. Magdalena Słonina – WMS
    Stud. Karolina Szopa - WMS
    Michał Kud – KN Bozon, WFiIS
    Stud. Karolina Nowosad – WFiIS, przew. WRSS
    Stud. Borys Palka – WFiIS
    Stud. Mateusz Gala – WFiIS
    Stud. Anna Guzik – WFiIS
    Stud. Marzena Rugieł - WFiIS
    Stud. Zofia Pieńkowska - WFiIS
    Stud. Piotr Sekuła - WFiIS
    Stud. Patryk Łakomiec - WFiIS
    Stud. Monika Jawańska - WFiIS
    Stud. Iga Kaczmarek - WFiIS
    Stud. Dawid Pietruch - WFiIS
    Stud. Sara Defratyka - WFiIS
    Stud. Adrian Janus – WIMiC
    Stud. Paulina Summa – WEiP
    Stud. Agnieszka Rogozińska – WMS
    Stud. Karolina Brażnikow – WMS
    Stud. Grzegorz Mika – WMS
    Stud. Angelika Obarzanek – WMS
    Członkowie SNK Ceramit – WIMiC
    Członkowie KN Ceramika Artystyczna WIMiC
    Członkowie KN Feniks WEiP
    Członkowie KN Eko-Energia WEiP
    Członkowie SKM WMS
    Członkowie KNMF WMS
    Członkowie KNMD WMS