Harmonogram

Czwartek, 17.XI.2016 10:00-12:00 Łącznik A3-A4,sala 103
Studencki Turniej Naukowy "Awantura o Naukę" (część I)

Regulamin [pdf]

12:00-15:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Uroczyste posiedzenie Ogólnopolskiego Seminarium Kształcenia Matematycznego
poświęcone nauczaniu przedmiotów ścisłych

15:00-18:00 Łącznik A3-A4, sala 103

Konferencja naukowa prezentująca wybrane osiągnięcia Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki Stosowanej połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla

16:30-20:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala A
Studencki Turniej Naukowy "Awantura o Naukę" (część II)

18:00-21:00 Pawilon A-0, sala konferencyjna nr 106

Posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Matematyki Stosowanej

21:00 Klub Studencki Karlik
"Integracja Nauk Ścisłych" - spotkanie towarzyskie studentów z Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS

Piątek, 18.XI.2016 8:30-12:00 Łącznik A3-A4, sala 103
Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS
Temat: Kariera uczonego atrakcyjną ścieżką życiową

11:00-12:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19

Uroczyste posiedzenie Komitetu Głównego "Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH"

12:00-15:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala A

Konferencja naukowa Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS z okazji 25-lecia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej połączona z wręczeniem Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego

Nagroda im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego – "Diamentowa Kula" została przyznana za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej z fizyki.

15:00-18:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala A

Konferencja dydaktyczna
Temat: Nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenie

15:00-17:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala B
Spotkanie studenckich kół naukowych

18:00-20:00 Centrum Dydaktyki AGH, Pawilon U-2
Koncert "Melodie nauki - piękno i mądrość"

Wystąpili: Wiktoria Bisztyga, "Kwartet Doraźny", Zespół Pieśni i Tańca "Krakus", Michał Mazgaj, Orkiestra Reprezentacyjna AGH oraz Irmina Zioło.

Koncert poprowadzili Lidia Puchacz i Jerzy Stochel.

W przerwie koncertu odbył się wernisaż wystawy "Piękno i Mądrość - Czas Kobiet" oraz wystawa fotografii Prof. Zbigniewa Sojki "Zdjęcia Ptaków".

Sobota, 19.XI.2016 11:00-18:00
Zawody sportowe studentów i pracowników Wydziałów IMiC, EiP, FiIS i MS

20:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19
Spotkanie towarzyskie pracowników WFiIS i zaproszonych gości z okazji 25-lecia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej