Konferencja dydaktyczna "Nauczanie przedmiotów podstawowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i w uczelniach technicznych"

8.XI.2014 godz. 11:00-16:00 Budynek D-10, ul. Reymonta 19, sala A

 1. Rejestracja uczestników konferencji
 2. Otwarcie konferencji

  1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko - Prorektor ds. Kształcenia AGH
  2. Dr Jerzy Stochel - Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej

 3. Wystąpienie: "Chmura edukacyjna" Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol - Prorektor ds. Nauki AGH
 4. Wystąpienie: "Od kiedy zwiększyć uwagę na nauczanie przedmiotów ścisłych" Prof. dr hab. Janusz Wolny - Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 5. Wystąpienie: "Nauczanie chemii w szkołach średnich" Mgr Elżbieta Ramatowska - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie
 6. Wystąpienie: "Nauczanie fizyki w szkołach średnich" Mgr Romuald Borkowski - Dyrektor II LO i Gimnazjum w Suwałkach
 7. Wystąpienie: "Nauczanie matematyki w szkołach średnich" Mgr Józef Raczek - Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej
 8. Wystąpienie: "Fabryka Inżynierów" Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 9. Dyskusja i podsumowanie