Komitet organizacyjny

Przewodniczący

    Dr Jerzy Stochel – prodziekan WMS

Zastępcy przewodniczącego

    Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – dziekan WIMiC
    Dr hab. Vsevolod Vladimirov – dziekan WMS
    Prof. dr hab. Janusz Wolny – dziekan WFiIS
    Mgr Jacek Śliwa – kierownik SWFiS
    Mgr inż. Łukasz Jura – pełnomocnik Rektora AGH ds. Kultury
    Mgr Monika Korbiel – dyrektor administracyjny WIMiC (ds. finansowych)

Członkowie

    Prof. dr hab. Andrzej Małecki – Katedra Chemii Nieorganicznej WIMiC
    Dr hab. Łukasz Gondek – prodziekan WFiIS
    Dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska - pełnomocnik dziekana WFiIS ds. jakości kształcenia
    Mgr inż. Barbara Jezierska – kierownik zespołu ds Informacji i Promocji
    Mgr Barbara Jezierska – kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji
    Mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska – kierownik Działu Nauczania
    Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
    Dr Witold Majdak – WMS
    Dr Bogusław Bożek – pełnomocnik dziekana WMS
    Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
    Mgr inż. Monika Błaszczak – Muzeum Historyczne AGH
    Mgr Anna Grobarczyk – WIMiC
    Mgr inż. Andrzej Janus – WMS – kier. prac. komp.
    Mgr inż. Maciej Skiba – WMS
    Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Dział Nauczania
    Mgr inż. Hubert Bubrowski – Dział Nauczania
    Mgr Monika Kowalska – Dział Nauczania
    Stud. Mateusz Biel – WIMiC
    Stud. Mateusz Gustaw – WIMiC, przew. URSS
    Stud. Magda Kustra – przew. WRSS WMS
    Stud. Paweł Miry – przew. WRSS WFiIS
    Stud. Kamila Nowosad – WIMiC
    Stud. Marta Pałczyńska – WFiIS
    Stud. Łukasz Rosiek – WMS
    Stud. Dawid Skórewicz – WFiIS
    Stud. Zuzanna Tkacz – przew. WRSS WIMiC
    Stud. Aleksandra Wełna – WMS