Święto Nauk Ścisłych - Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Kraków 7 XI 2020 - 17 XI 2020