Święto Nauk Ścisłych - Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Kraków 7 XI 2018 - 18 XI 2018