Komitet Organizacyjny Święta Nauk Ścisłych w AGH – Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Przewodniczący:
Dr Jerzy Stochel – WMS

Zastępcy Przewodniczącego:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia
Dr hab. inż. Ryszard Sroka – dziekan WEAIiIB
prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński – dziekan WIEiT
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko – prodziekan WIEiT
Dr hab. inż. Jerzy Jedliński – dziekan WIMiC
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – WIMiC
Dr hab. Monika Motak – dziekan WEiP
Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała – WEiP
Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran – dziekan WFiIS
Prof. dr hab. Janusz Wolny – WFiIS
Prof. dr hab. Piotr Oprocha – dziekan WMS
Dr hab. Vsevolod Vladimirov – WMS
Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – dyrektor ACMiN
Mł. inspektor mgr Lidia Puchacz – nacz. Lab. Krym. KWP w Krakowie
Mgr Ewa Słobodzian – zastępca kwestora AGH
Mgr Wioletta Więcław – dyr. adm. WEiP (ds. finansowych)
Mgr inż. Łukasz Jura – pełn. Rektora AGH ds. Kultury
Stud. inż. Michał Kud – WFiIS

Członkowie
Dr Jerzy Krawczyk – dyrektor Biblioteki Głównej AGH
Dr inż. Grzegorz Król, dyrektor Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH
Dr inż. Stefan Moskwa – WEAIiIB
Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki – kierownik Katedry Informatyki WIEiT
Prof. dr hab. inż. Marta Radecka – Zastepca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Dr inż. Leszek Kurcz – WEiP
Mgr inż. Barbara Jezierska – kierownik Działu ds. Informacji i Promocji AGH
Tomasz Pełech-Pilichowski – kierownik Centrum Rekrutacji AGH
Mgr inż. Zbigniew Marszałek – dyr. adm. WEAIiIB
Mgr inż. Lidia Krawentek -  dyr. adm. WIEiT
Mgr inż. Marek Ostrowski – dyr. adm. WIMiC
Dr inż. Marek Ciechanowski – dyr. adm. WFiIS
Mgr inż. Maciej Skiba – dyr. adm. WMS
Mgr Monika Kowalska – zastępca kier. Działu Nauczania
Dr hab. Bogusław Bożek – WMS
Dr Zdzisław Pogoda – WMiI UJ
Dr Witold Majdak – WMS
Dr inż. Andrzej Mikuła – WIMiC
Dr inż. Paweł Janowski - WFiIS
Mgr Elżbieta Bratuszewska – WMS
Mgr inż. Andrzej Janus – WMS – kier. prac. komp.
Mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – Centrum Rekrutacji
Mgr Olgierd Ślizień – WMS
Iwona Pawłowska – WEiP
Marek Deszcz - WMS