Dotychczasowi Laureaci Nagrody Artystyczna Gwiazda Hoborskiego

Artystyczna Gwiazda Hoborskiego

Regulamin Nagrody Artystyczna Gwiazda Hoborskiego

 1. Nagroda „Artystyczna Gwiazda Hoborskiego” została ustanowiona przez Komitet Organizacyjny "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych" w AGH w roku 2020.
 2. Nagroda jest wyrazem uznania środowiska akademickiego dla twórców - mistrzów kultury, których:
  • dzieła kształtują nasze spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, spełniając tym samym rolę przewodnika po fascynującym świecie kultury,
  • artystyczna ścieżka życiowa – dzięki swojemu społeczno-edukacyjnemu znaczeniu i przesłaniu – wpisuje się w szeroko rozumiany kanon działalności akademickiej.
 3. Nagroda „Artystyczna Gwiazda Hoborskiego” jest przyznawana za całokształt twórczej działalności artystycznej w zakresie:
  • muzyki
  • sztuk plastycznych
  • literatury
 4. Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody „Artystyczna Gwiazda Hoborskiego”.
 5. Nagroda „Artystyczna Gwiazda Hoborskiego” ma wymiar symboliczny. Potwierdzeniem przyznanej nagrody jest dyplom oraz statuetka "Artystyczna Gwiazda Hoborskiego".
 6. Kapitułę Nagrody „Artystyczna Gwiazda Hoborskiego” tworzą Przewodniczący(przew. Kapituły) oraz zastępcy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego „Święta Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego" oraz Kierownik Działu Informacji i Promocji AGH.
 7. Koszty wykonania statuetki, dyplomów oraz koszty organizacyjne związane z przyznaniem nagrody ponoszą w równych częściach Organizatorzy instytucjonalni „Święta Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego".
 8. Dokumentacja przyznawania nagród jest przechowywana na Wydziale Matematyki Stosowanej.
 9. Informacja o Nagrodzie „Artystyczna Gwiazda Hoborskiego” jest umieszczana na stronach internetowych wszystkich Organizatorów instytucjonalnych „Święta Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego".
 10. Nagrody „Artystyczna Gwiazda Hoborskiego” są wręczane w trakcie odchodów Święta Nauk Ścisłych w obecności członków Kapitułytej Nagrody.